ProdSim Engineering

Välkommen till ProdSim Engineeringt

Vad är vårt kännetecken?

Vi vill vara din innovativa och långsiktiga partner genom att erbjuda produkter och tjänster inom förljande områden

Vår uppdrag är att stärka våra kunders plats på marknaden och öka deras lönsamhet genom att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Värdegrunder

Mål: Vi vill utmanas och utvecklas tillsammans med våra kunder för att gemensamt möta och styra framtiden. Detta ska uppnås genom att våra konsulter arbetar prestigelöst för att hitta den lämpligaste samt mest kostnadseffektiva lösningen.

Tillit: Vi arbetar alltid med vår kunds bästa för ögonen, vilket innebär att vi tar ansvar för att arbetet blir slutfört enligt önskemål. Vi önskar bygga långsiktiga relationer med våra kunder som bygger på ärlighet och lojalitet.

Kompetens: Vi vill ligga i framkant genom att ge våra konsulter rätt baskunskaper, utbildningar och rum för utveckling. Vårt mål är att våra konsulter ska ha rätt kompetens och erbjuda innovativa lösningar.

Framgångsfaktor!

För att säkerställa en långsiktig relation med våra kunder har vi valt att samarbeta i ett ingenjörsnätverk där flera olika företag ingår, vilket gör att vi kan erbjuda en passande kompetens vid rätt tidpunkt. Detta ger oss möjlighet att vara ett företag med fokus på framtidens produktion.