ProdSim Engineering

ProdSim Engineering

Simulering och Optimering

Virtuell beredning

Simulering "Wiki"

Simulering är ett sätt att så långt som möjligt återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö.

Syftet med simuleringen är att dra slutsatser om hur vissa saker kan vara i verkligheten.

En simulering kan inte möjligen göras för att bilda en hundra procent exakt modell av den verklighet som den utformades för att simulera. Det är inte meningen, men en simulator är alltid utvecklad för att efterlikna en begränsad uppsättning funktioner. De som studerar resultatet av en simulering måste alltid vara medvetna om vilka slutsatser som kan dras av resultaten.

Varför Simulering?

Genom att använda avancerade simuleringsverktyg för olika simuleringsstudier och använda utgångarna som beslutsstöd kan företag undvika dyra fel och sena förändringar i deras tillverknings- och logistiksystem. De virtuella modellerna tar hand om variationer i ett tillverknings- och logistiksystem som är för komplicerat för människan att ta hänsyn till när beslut ska tas.

Diskret händelsestyrd simulering

ProdSim Engineering erbjuder resurs och kompetens inom diskret händelsestyrd simulering och simulering baserad optimering. Vi använder simuleringsmjukvaran FACTS Analyser i vår verksamhet. För att hitta dem mest optimal lösningarna för våra kunder. Vi har också kompetens i simuleringsmjukvaran Plant Simulation. Vi har erfarenheter av att genomföra simuleringsprojekt inom fordon och process industrin enligt DANKS projektmodell för flödessimulerings projekt. Vi vill stödja projekt team framförallt i tidiga faser med att fatta rätt beslut i rätt tid.

DANKS projektmodell för flödessimuleringsprojekt

Simulering och optimering i FACTS Analyser Professional från EVOMA

ProdSim Engineering använder också mjukvaran ipolog. ipolog erbjuder unika möjligheter att visualisera, simulera, optimera och planera produktion- och logistikflöden.