ProdSim Engineering

ProdSim Engineering

Produktionsteknik

ProdSim Engineering tillhandahåller dina resurser inom produktionsteknik. Vi har erfarenheter av produktionstekniskt arbete i alla industriella projekt faser (från koncept till installation) och förbättringsarbete i den löpande verksamheten. Vi har också kunskap och erfarenheter i olika balanseringsmjukvaror t ex. AviX. Vi är också utföra tidsanalyser enligt metod MTM-SAM.

I huvudsak kan ProdSim Engineering kan tillhandahålla produktionsteknikska resurser inom följande områdenn

 • 5S och Värdeflödesanalys.

 • Processkartläggning

 • Kategorisering av produkter.

 • Tidsstudier enligt MTM-SAM

 • Instruktioner och Standardiserat arbetssätt

 • Produktionsbalanseringar

 • Produktion - och planeringsstrategier.

 • Lean Manufacturing.

 • ABC-Analyser.

 • Arbetsplatsutformning och riskanalyser

 • Installationer av nya processflöden.

 • 2D layouter.

 • Stöd vid CE-märkning av produkter mot harmoniserande Europa standarder.