ProdSim Engineering

ProdSim Engineering

CE märkning

Är ni ett tillverkande företag som tillverkar produkter som fönster, dörrar och fasader till byggsektorn?

Söker ni en partner som kan gå in och stötta och hjälpa er med CE-märkningen av era produkter?

Att sätta sig in i och hålla sig uppdaterad kring dem standarder (t ex EN 16034 för brandklassade dörrar och fönster) som gäller för fönster, dörrar och fasader kan både vara tids - och resurskrävande. ProdSim Engineering kan bli er naturliga partner i ert arbete mot en korrekt CE-märkning och en korrekt tolkning av aktuella harmoniserande standarder.

Vi på ProdSim Engineering AB kan stötta och hjälpa er genom hela CE-märknings processen.

Vi kan bl.a. hjälpa till med följande:

  • Hur ni ska CE-märka era produkter.

  • Certifieringsprocessen mot harmoniserande standarder.

  • Beskrivning av ert produktionssystem (FPC - Factory Production Control).

  • Revisioner av certifieringsorgan för er CE-märkning.

  • Löpande uppdatera organisationen om förändringar.

  • Identifiera ert värdeflöde.