Produktionsteknik

ProdSim Engineering tillhandahåller dina resurser inom produktionsteknik. Vi har erfarenheter av produktionstekniskt arbete i alla industriella projekt faser (från koncept till installation) och förbättringsarbete i den löpande verksamheten. Vi har också kunskap och erfarenheter i olika balanseringsmjukvaror t ex. AviX. Vi är också utföra tidsanalyser enligt metod MTM-SAM.


I huvudsak kan ProdSim Engineering kan tillhandahålla produktionsteknikska resurser inom följande områdenn

  • 5S och Värdeflödesanalys.
  • Kategorisering av produkter.
  • Tidsstudier
  • Instruktioner och Standardiserat arbetssätt
  • Produktionsbalanseringar
  • Produktion - och planeringsstrategier.
  • Lean Manufacturing.
  • ABC-Analyser.
  • Arbetsplatsutformning och riskanalyser