Produktionsteknik

ProdSim Engineering tillhandahåller dina resurser inom produktionsteknik. Vi har erfarenheter av produktionstekniskt arbete i alla industriella projekt faser (från koncept till installation) och förbättringsarbete i den löpande verksamheten. Vi har också kunskap och erfarenheter i olika balanseringsmjukvaror t ex. AviX. Vi är också utföra tidsanalyser enligt metod MTM-SAM.


I huvudsak kan ProdSim Engineering kan tillhandahålla produktionsteknikska resurser inom följande områdenn

 • 5S och Värdeflödesanalys.
 • Processkartläggning
 • Kategorisering av produkter.
 • Tidsstudier enligt MTM-SAM
 • Instruktioner och Standardiserat arbetssätt
 • Produktionsbalanseringar
 • Produktion - och planeringsstrategier.
 • Lean Manufacturing.
 • ABC-Analyser.
 • Arbetsplatsutformning och riskanalyser
 • Installationer av nya processflöden.
 • 2D layouter.
 • Stöd vid CE-märkning av produkter mot harmoniserande Europa standarder.