Projekt

Tidstudier, processkartläggning, 5S och standardiserat arbete på Aluminuim Land AB

 • Genom tidstudier, processkartläggning, 5S och standardisering på Aluminium Land. Har ProdSim Engineering tillsammans med företagsledningen och produktionspersonal visat på möjligheten att reducera tillverkning & monteringstiderna i snitt med 42% för alla 7 produkttyperna. ​

 • Allt arbete är sparat och strukturerat i balanseringssystemet.​

 • Tillverkningstider publiceras på produktritning.​

 • Tidstudier och processdata i balanseringsystemet AviX användes som indata till flödessimulering.

Videon nedan visar hur man kan jobba med data från balanseringsystemet i en avancerad simuleringsmjukvara för att förbättra och optimera sina monteringsflöden

Förstudie Maskinflytt Aluminium Land 

Syftet med maskinflytten från ett annat bolag inom Plåtpartnergruppen till Aluminium Land var att centrera produktionen till en produktion site och där igenom få ett bättre fokus på produktion och samtidigt göra en del kostnadsbesparingar.

Förväntade synergier med maskinflytten

 • Bättre fokus på marknadsbearbetning och försäljning gemensamt.​

 • Spara bemanning. (bättre kapacitetsutnyttjande i produktionen)​

 • Jämnare beläggning i produktion och maskiner (längre planeringshorisont).​

 • Större fokus på produktion.​

 • Större fokus på entreprenad.​

 • Spara kostnader på lokaler, energi, truckar mm.

Syftet med förstudien

 • Skapa en effektiv layout och uppfylla uppsatta mål​
 • Skapa förutsättningar för en lyckad beredning och installation​
 • Hitta innovativa lösningar
 • Identifiera kommande utmaningar
 • Ta fram en tidplan för projektet.