Projekt

Tidstudier, processkartläggning, 5S och standardiserat arbete på Aluminuim Land AB

  • Genom tidstudier, processkartläggning, 5S och standardisering på Aluminium Land. Har ProdSim Engineering tillsammans med företagsledningen och produktionspersonal visat på möjligheten att reducera tillverkning & monteringstiderna i snitt med 42% för alla 7 produkttyperna. ​

  • Allt arbete är sparat och strukturerat i balanseringssystemet.​

  • Tillverkningstider publiceras på produktritning.​

  • Tidstudier och processdata i balanseringsystemet AviX användes som indata till flödessimulering.

Videon nedan visar hur man kan jobba med data från balanseringsystemet i en avancerad simuleringsmjukvara för att förbättra och optimera sina monteringsflöden